Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Jména papežů

papež období
1 jména papežů sv. Petr 42–67
2 jména papežů sv. Linus 67–79
3 jména papežů sv. Anaklét 79–90
4 jména papežů sv. Klement I. 90–97
5 jména papežů sv. Evaristus 99–107
6 jména papežů sv. Alexandr I. 107–116
7 jména papežů sv. Sixtus I. 116–125
8 jména papežů sv. Telesforus 125–136
9 jména papežů sv. Hyginus 136–140
10 jména papežů sv. Pius I. 140–154
11 jména papežů sv. Anicetus 154–166
12 jména papežů sv. Soter 166–174
13 jména papežů sv. Eleutherus 174–189
14 jména papežů sv. Viktor I. 189–199
15 jména papežů sv. Zefyrinus 199–217
16 jména papežů sv. Kalixt I. 217–222
17 jména papežů sv. Hippolyt Římský 217–235 vzdoropapež
18 jména papežů sv. Urban I. 222–230
19 jména papežů sv. Poncián 230–235
20 jména papežů sv. Anterus 235–236
21 jména papežů sv. Fabián 236–250
22 jména papežů sv. Kornélius 251–253
23 jména papežů Novatianus (Novacián) 251–258 vzdoropapež
24 jména papežů sv. Lucius I. 253–254
25 jména papežů sv. Štěpán I. 254–257
26 jména papežů sv. Sixtus II. 257–258
27 jména papežů sv. Dionýsius 259–268
28 jména papežů sv. Felix I. 269–274
29 jména papežů sv. Eutychianus 275–283
30 jména papežů sv. Caius 283–296
31 jména papežů sv. Marcellinus 296–304
32 jména papežů sv. Marcel I. 308–309
33 jména papežů sv. Eusebius 309-310
34 jména papežů sv. Miltiades 311–314
35 jména papežů sv. Silvestr I. 314–335
36 jména papežů sv. Marek 336
37 jména papežů sv. Julius I. 337–352
38 jména papežů Liberius 352–366
39 jména papežů Felix II. 355–358 vzdoropapež
40 jména papežů sv. Damasus I. 366–384
41 jména papežů Ursinus 366–367 vzdoropapež
42 jména papežů sv. Siricius 384–399
43 jména papežů sv. Anastasius I. 399–401
44 jména papežů sv. Inocenc I. 401–417
45 jména papežů sv. Zosimus 417–418
46 jména papežů sv. Bonifác I. 418–422
47 jména papežů Eulalius 418–419 vzdoropapež
48 jména papežů sv. Celestýn I. 422–432
49 jména papežů sv. Sixtus III. 432–440
50 jména papežů sv. Lev I. Veliký 440–461
51 jména papežů sv. Hilarius 461–468
52 jména papežů sv. Simplicius 468–483
53 jména papežů sv. Felix II. (III.) 483–492
54 jména papežů Gelasius I. 492–496
55 jména papežů Anastasius II. 496–498
56 jména papežů sv. Symmachus 498–514
57 jména papežů Laurentius 498–506 vzdoropapež
58 jména papežů sv. Hormisdas 514–523
59 jména papežů sv. Jan I. 523–526
60 jména papežů Felix III. (IV.) 526–530
61 jména papežů Dioscuros 530 vzdoropapež
62 jména papežů Bonifác II. 530–532
63 jména papežů Jan II. 533–535
64 jména papežů Agapetus I. 535–536
65 jména papežů sv. Silverius 536–537
66 jména papežů Vigilius 537–555
67 jména papežů Pelagius I. 556–561
68 jména papežů Jan III. 561–574
69 jména papežů Benedikt I. 575–579
70 jména papežů Pelagius II. 579–590
71 jména papežů sv. Řehoř I. Veliký 590–604
72 jména papežů sv. Sabinianus 604–606
73 jména papežů Bonifác III. 607
74 jména papežů sv. Bonifác IV. 608–615
75 jména papežů Deusdedit 615–618
76 jména papežů Bonifác V. 619–625
77 jména papežů Honorius I. 625–638
78 jména papežů Severinus 640
79 jména papežů Jan IV. 640–642
80 jména papežů Theodor I. 642–649
81 jména papežů sv. Martin I. 649–655
82 jména papežů sv. Evžen I. 654–657
83 jména papežů sv. Vitalianus 657–672
84 jména papežů sv. Adeodatus 672–676
85 jména papežů Donus 676–678
86 jména papežů sv. Agatho 678–681
87 jména papežů sv. Lev II. 682–683
88 jména papežů sv. Benedikt II. 684–685
89 jména papežů Jan V. 685–686
90 jména papežů Konon 686–687
91 jména papežů Theodor 687 vzdoropapež
92 jména papežů sv. Sergius I. 687–701
93 jména papežů Paschalis 687 vzdoropapež
94 jména papežů Jan VI. 701–705
95 jména papežů Jan VII. 705–707
96 jména papežů Sisinius 708
97 jména papežů Konstantin 708–715
98 jména papežů sv. Řehoř II. 715–731
99 jména papežů sv. Řehoř III. 731–741
100 jména papežů sv. Zachariáš 741–752
101 jména papežů Štěpán II. 752–757
102 jména papežů sv. Pavel I. 757–767
103 jména papežů Konstantin II. 767–768 vzdoropapež
104 jména papežů Štěpán III. 768–772
105 jména papežů Filip 768 vzdoropapež
106 jména papežů Hadrián I. 772–795
107 jména papežů sv. Lev III. 795–816
108 jména papežů Štěpán IV. 816–817
109 jména papežů sv. Paschal I. 817–824
110 jména papežů Evžen II. 824–827
111 jména papežů Valentin 827
112 jména papežů Řehoř IV. 827–844
113 jména papežů Jan 844 vzdoropapež
114 jména papežů Sergius II. 844–847
115 jména papežů sv. Lev IV. 847–855
116 jména papežů Benedikt III. 855–858
117 jména papežů Anastasius 858 vzdoropapež
118 jména papežů sv. Mikuláš I. Veliký 858–867
119 jména papežů Hadrián II. 867–872
120 jména papežů Jan VIII. 872–882
121 jména papežů Marinus I. 882–884
122 jména papežů sv. Hadrián III. 884–885
123 jména papežů Štěpán V. 885–891
124 jména papežů Formosus 891–896
125 jména papežů Bonifác VI. 896
126 jména papežů Štěpán VI. 896–897
127 jména papežů Roman 897
128 jména papežů Theodor II. 897
129 jména papežů Jan IX. 898–900
130 jména papežů Benedikt IV. 900–903
131 jména papežů Lev V. 903
132 jména papežů Cristoforus 903–904 vzdoropapež
133 jména papežů Sergius III. 904–911
134 jména papežů Anastasius III. 911–913
135 jména papežů Lando 913–914
136 jména papežů Jan X. 914–928
137 jména papežů Lev VI. 928
138 jména papežů Štěpán VII. 928–931
139 jména papežů Jan XI. 931–935
140 jména papežů Lev VII. 936–939
141 jména papežů Štěpán VIII. 939–942
142 jména papežů Marinus II. 942–946
143 jména papežů Agapetus II. 946–955
144 jména papežů Jan XII. 955–963
145 jména papežů Lev VIII. 963–965
146 jména papežů Benedikt V. 964
147 jména papežů Jan XIII. 965–972
148 jména papežů Benedikt VI. 973–974
149 jména papežů Bonifác VII. 974 a 984–985 vzdoropapež
150 jména papežů Benedikt VII. 974–983
151 jména papežů Jan XIV. 983–984
152 jména papežů Jan XV. 985–996
153 jména papežů Řehoř V. 996–999
154 jména papežů Jan XVI. Filagathus 997–998 vzdoropapež
155 jména papežů Silvestr II. 999–1003
156 jména papežů Jan XVII. 1003
157 jména papežů Jan XVIII. 1003–1009
158 jména papežů Sergius IV. 1009–1012
159 jména papežů Benedikt VIII. 1012–1024
160 jména papežů Řehoř 1012 vzdoropapež
161 jména papežů Jan XIX. 1024–1032
162 jména papežů Benedikt IX. 1032–1044
163 jména papežů Silvestr III. 1045
164 jména papežů Benedikt IX. 1045
165 jména papežů Řehoř VI. 1045–1046
166 jména papežů Klement II. 1046–1047
167 jména papežů Benedikt IX. 1047-1048
168 jména papežů Damasus II. 1048
169 jména papežů sv. Lev IX. 1049–1054
170 jména papežů Viktor II. 1055–1057
171 jména papežů Štěpán IX. 1057–1058
172 jména papežů Benedikt X. 1058–1059 vzdoropapež
173 jména papežů Mikuláš II. 1059–1061
174 jména papežů Alexandr II. 1061–1073
175 jména papežů Honorius II. 1061–1072 vzdoropapež
176 jména papežů sv. Řehoř VII. 1073–1085
177 jména papežů Klement III. 1084–1100 vzdoropapež
178 jména papežů bl. Viktor III. 1086–1087
179 jména papežů bl. Urban II. 1088–1099
180 jména papežů Paschalis II. 1099–1118
181 jména papežů Theoderich 1100–1102 vzdoropapež
182 jména papežů Albert 1102 vzdoropapež
183 jména papežů Gelasius II. 1118–1119
184 jména papežů Silvestr IV. 1105–1111 vzdoropapež
185 jména papežů Řehoř VIII. 1118–1121 vzdoropapež
186 jména papežů Kalixt II. 1119–1124
187 jména papežů Celestin II. 1124 vzdoropapež
188 jména papežů Honorius II. 1124–1130
189 jména papežů Anaklet II. 1130–1138 vzdoropapež
190 jména papežů Inocenc II. 1130–1143
191 jména papežů Viktor IV. 1138 vzdoropapež
192 jména papežů Celestýn II. 1143–1144
193 jména papežů Lucius II. 1144–1145
194 jména papežů bl. Evžen III. 1145–1153
195 jména papežů Anastasius IV. 1153–1154
196 jména papežů Hadrián IV. 1154–1159
197 jména papežů Alexandr III. 1159–1181
198 jména papežů Viktor IV. 1159–1164 vzdoropapež
199 jména papežů Paschalis III. 1164–1168 vzdoropapež
200 jména papežů Kalixt III. 1168–1178 vzdoropapež
201 jména papežů Inocenc III. 1178–1180 vzdoropapež
202 jména papežů Lucius III. 1181–1185
203 jména papežů Urban III. 1185–1187
204 jména papežů Řehoř VIII. 1187
205 jména papežů Klement III. 1187–1191
206 jména papežů Celestýn III. 1191–1198
207 jména papežů Inocenc III. 1198–1216
208 jména papežů Honorius III. 1216–1227
209 jména papežů Řehoř IX. 1227–1241
210 jména papežů Celestýn IV. 1241
211 jména papežů Inocenc IV. 1243–1254
212 jména papežů Alexandr IV. 1254–1261
213 jména papežů Urban IV. 1261–1264
214 jména papežů Klement IV. 1265–1268
215 jména papežů bl. Řehoř X. 1271–1276
216 jména papežů bl. Inocenc V. 1276
217 jména papežů Hadrián V. 1276
218 jména papežů Jan XXI. 1276–1277
219 jména papežů Mikuláš III. 1277–1280
220 jména papežů Martin IV. 1281–1285
221 jména papežů Honorius IV. 1285–1287
222 jména papežů Mikuláš IV. 1288–1292
223 jména papežů sv. Celestýn V. 1294
224 jména papežů Bonifác VIII. 1294–1303
225 jména papežů bl. Benedikt XI. 1303–1304
226 jména papežů Klement V. 1305–1314
227 jména papežů Jan XXII. 1316–1334
228 jména papežů Mikuláš V. 1328–1330 vzdoropapež
229 jména papežů Benedikt XII. 1334–1342
230 jména papežů Klement VI. 1342–1352
231 jména papežů Inocenc VI. 1352–1362
232 jména papežů bl. Urban V. 1362–1370
233 jména papežů Řehoř XI. 1370–1378
234 jména papežů Urban VI. 1378–1389
235 jména papežů Klement VII. 1378–1394 vzdoropapež
236 jména papežů Bonifác IX. 1389–1404
237 jména papežů Benedikt XIII. 1394–1423 vzdoropapež
238 jména papežů Inocenc VII. 1404–1406
239 jména papežů Řehoř XII. 1406–1415
240 jména papežů Alexandr V. 1409–1410 vzdoropapež
241 jména papežů Jan XXIII. 1410–1415 vzdoropapež
242 jména papežů Martin V. 1417–1431
243 jména papežů Klement VIII. 1423–1429 vzdoropapež
244 jména papežů Benedikt XIV. 1425–1430 vzdoropapež
245 jména papežů Evžen IV. 1431–1447
246 jména papežů Felix V.(Amed. VIII. Savojský) 1439–1449 vzdoropapež
247 jména papežů Mikuláš V. 1447–1455
248 jména papežů Kalixt III. 1455–1458
249 jména papežů Pius II. 1458–1464
250 jména papežů Pavel II. 1464–1471
251 jména papežů Sixtus IV. 1471–1484
252 jména papežů Inocenc VIII. 1484–1492
253 jména papežů Alexandr VI. 1492–1503
254 jména papežů Pius III. 1503
255 jména papežů Julius II. 1503–1513
256 jména papežů Lev X. 1513–1521
257 jména papežů Hadrián VI. 1522–1523
258 jména papežů Klement VII. 1523–1534
259 jména papežů Pavel III. 1534–1549
260 jména papežů Julius III. 1550–1555
261 jména papežů Marcel II. 1555
262 jména papežů Pavel IV. 1555–1559
263 jména papežů Pius IV. 1559–1565
264 jména papežů sv. Pius V. 1566–1572
265 jména papežů Řehoř XIII. 1572–1585
266 jména papežů Sixtus V. 1585–1590
267 jména papežů Urban VII. 1590
268 jména papežů Řehoř XIV. 1590–1591
269 jména papežů Inocenc IX. 1591
270 jména papežů Klement VIII. 1592–1605
271 jména papežů Lev XI. 1605
272 jména papežů Pavel V. 1605–1621
273 jména papežů Řehoř XV. 1621–1623
274 jména papežů Urban VIII. 1623–1644
275 jména papežů Inocenc X. 1644–1655
276 jména papežů Alexandr VII. 1655–1667
277 jména papežů Klement IX. 1667–1669
278 jména papežů Klement X. 1670–1676
279 jména papežů bl. Inocenc XI. 1676–1689
280 jména papežů Alexandr VIII. 1689–1691
281 jména papežů Inocenc XII. 1691–1700
282 jména papežů Klement XI. 1700–1721
283 jména papežů Inocenc XIII. 1721–1724
284 jména papežů Benedikt XIII. 1724–1730
285 jména papežů Klement XII. 1730–1740
286 jména papežů Benedikt XIV. 1740–1758
287 jména papežů Klement XIII. 1758–1769
288 jména papežů Klement XIV. 1769–1774
289 jména papežů Pius VI. 1775–1799
290 jména papežů Pius VII. 1800–1823
291 jména papežů Lev XII. 1823–1829
292 jména papežů Pius VIII. 1829–1830
293 jména papežů Řehoř XVI. 1831–1846
294 jména papežů bl. Pius IX. 1846–1878
295 jména papežů Lev XIII. 1878–1903
296 jména papežů sv. Pius X. 1903–1914
297 jména papežů Benedikt XV. 1914–1922
298 jména papežů Pius XI. 1922–1939
299 jména papežů ct. Pius XII. 1939–1958
300 jména papežů bl. Jan XXIII. 1958–1963
301 jména papežů Pavel VI. 1963–1978
302 jména papežů Jan Pavel I. 1978
303 jména papežů bl. Jan Pavel II. 1978–2005
304 jména papežů Benedikt XVI. 2005–2013
305 jména papežů František od roku 2013